Bestuur Zaanse Pakhuizen

Het bestuur bestaat uit:

  • Louis Groen (voorzitter)
  • Ron Sman (penningmeester)
  • Marry van der Aar (secretaris)
  • Piet van Nugteren (bestuurslid)
  • Frans Wytema (bestuurslid)
  • Ekko Vermeulen (bestuurslid & communicatie)

De Stichting heeft geen personeel in dienst en ook de Stichting bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de Stichting. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling.