De Schepel

Previous
Next
Show more
001_IMG_8796
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
002_IN1A00666
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
010_IMG_8659 p01
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
027_IN1A00949
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
038_IN1A04594
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
039_IN1A07939
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
044_IN1A08219
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
047_IN1A08223
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
048_IN1A08226
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer
Show more
052_IN1A08446
pakhuis Schepel in Wormer – Stichting Zaanse Pakhuizen
Lees meer

Vrijstaand houten PAKHUIS ‘De Schepel’ opgetrokken in ambachtelijk traditionele trant. Het oorspronkelijke pakhuis, behorende bij oliemolen ‘De Schepel’ is in 1875, na de sloop van de molen, vernieuwd. Het met de lange gevel direct aan de Zaan gelegen pakhuis maakt deel uit van het gevarieerde industriële landschap langs de Zaanoevers waarin voedsel-, olie- en houtindustrie domineerden en het vervoer over water een essentiële vestigingsvoorwaarde was. Het pakhuis doet nog steeds dienst als opslagruimte en vormt een ensemble met de ten westen ervan gelegen pakhuizen ‘Maas‘ (Veerdijk 23) en ‘Waal‘ (Veerdijk 24).

Omschrijving

Het pakhuis is op een rechthoekige plattegrond, in gepotdekselde geteerde delen opgetrokken rond een houtskelet onder een met rode oude holle pannen gedekt zadeldak met windveren en ijzeren daklichten. De noordzijde aan de Veerdijk heeft in het midden een dubbele deur, geflankeerd door twee paar liggende tweeruits vensters. De zuidzijde heeft dezelfde gevelindeling, maar met drieruits vensters. De oostzijde heeft beneden twee liggende tweeruits vensters en op de zolder een dubbele deur met twee tweeruits bovenlichten. De westzijde heeft beneden twee tweeruits vensters en twee gekoppelde tweeruits vensters in de top.

De inwendige constructie bevat een eenvoudig driebeukig houtskelet van vierkante standvinken en balken waarop een zoldervloer is gelegen. Waardering Uit 1875 daterend pakhuis ‘De Schepel’ van algemeen belang wegens cultuurhistorische en industrieel-archeologische waarde als kenmerkend en zeldzaam geworden voorbeeld van een laat negentiende-eeuws houten opslaggebouw ten behoeve van de vanouds langs de Zaanoever geconcentreerde olie- en levensmiddelenindustrie, uit de ontwikkelingsfase waarin van wind- op stoomkracht werd overgeschakeld. Het in hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaarde pakhuis heeft tevens ensemblewaarde wegens de historisch-functionele en ruimtelijke samenhang met de twee naastgelegen pakhuizen Veerdijk 23 en 24 en de olie- en graanverwerkende industriegebouwen, die voor transport aan de Zaan waren gebonden.