Fundering Molenschuur de Paauw Nauerna

Restauratie De Paauw

Stichting Zaanse Pakhuizen, de recente eigenaar van het complex, heeft het plan om de monumentale molenschuur op korte termijn te restaureren en daarmee te bestemmen als bedrijfsruimte met eventueel een inpandige bedrijfswoning. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels getroffen. Tevens ligt het in de bedoeling om het molenlijf van de Paauw te reconstrueren om het als bedrijfs/woonruimte geschikt te maken. Het is het voornemen van Provincie Noord-Holland om de molenschuur en het fundament van de molen op de Provinciale Monumentenlijst te plaatsen. Op termijn zal de molen van wieken worden voorzien, in combinatie met een opwekinstallatie voor duurzame elektriciteit.

Er wordt naar gestreefd de restauratie als een ‘leerlingbouwplaatsproject’ uit te laten voeren en wel door een Zaanse aannemer gespecialiseerd in restauraties op het terrein van Zaanse houtbouw.

Stichting Zaanse Pakhuizen heeft het plan om de monumentale molenschuur De Paauw in Nauerna op korte termijn te restaureren en daarmee te bestemmen als bedrijfsruimte met eventueel een inpandige bedrijfswoning. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels getroffen. Tevens ligt het in de bedoeling om het molenlijf van de Paauw te reconstrueren om het als bedrijfs/woonruimte geschikt te maken. Het is het voornemen van Provincie Noord-Holland om de molenschuur en het fundament van de molen op de Provinciale Monumentenlijst te plaatsen. Op termijn zal de molen van wieken worden voorzien, in combinatie met een opwekinstallatie voor duurzame elektriciteit.