Financiën

Financiële gegevens:

Overzicht baten en lasten over 2017
Baten 2017 2016
Huur eigendommen 36.255,00 25.572,00
Ontvangen rente 707,00 3.044,00
Overige baten 280,00 275,00
37.242,00 28.891,00
Lasten
Rente hypothecaire leningen 4.810,00 4.895,00
Omzetting rentecondities 0,00 0,00
Beheerkosten 708,00 673,00
Verzekeringen en belastingen 6.360,00 5.885,00
Kosten erfpacht 5.265,00 5.265,00
Dotatie voorziening groot onderhoud 4.000,00 4.000,00
Overige kosten eigendommen 117,00 269,00
Publiciteit 668,00 1.000,00
Algemene kosten 1.360,00 1.810,00
30.010,00 23.797,00
Resultaat  € 7.232,00  € 5.094,00