Financiën

Financiële gegevens:

Overzicht baten en lastenover 2016
Baten 2016 2015
Huur eigendommen 25.572,00 20.518,00
Ontvangen rente 3.044,00 1.174,00
Overige baten 275,00 0,00
28.891,00 21.692,00
Lasten
Rente hypothecaire leningen 4.895,00 2.652,00
Omzetting rentecondities 0,00 6.487,00
Beheerkosten 673,00 665,00
Verzekeringen en belastingen 5.885,00 2.993,00
Kosten erfpacht 5.265,00 2.172,00
Dotatie voorziening groot onderhoud 4.000,00 1.000,00
Overige kosten eigendommen 269,00 246,00
Publiciteit 1.000,00 865,00
Algemene kosten 1.810,00 909,00
23.797,00 17.989,00
Resultaat  € 5.094,00  € 3.703,00