Activiteiten

Overzicht activiteiten 2020

In 2020 heeft een kleine wijziging plaatsgevonden binnen het bestuur. Pieter Kok heeft zijn werkzaamheden als verantwoordelijke voor communicatie neergelegd. Als bestuur hebben we besloten om Pieter niet te vervangen, omdat we met voldoende bestuursleden zijn om de werkzaamheden in te kunnen vullen. Het bestuur ziet er voor 2020 als volgt uit:

Ekko Vermeulen – voorzitter
Marry van der Aar – secretaris
Edgar Zijlmans – penningmeester
Linette pielkenrood – huurderszaken
Daniel Didden – bouwzaken
Dave Bloemendaal – project manager

In 2020 zijn we begonnen aan de restauratie van de blokmaalderswoning. Dit is de inpandige woning van de molenaar die zich in de molenschuur van De Paauw bevindt. In deze woning bevinden zich unieke historische details die we volledig hebben kunnen restaureren, zoals de bedstee, openhaardschouw, schoorsteen, kozijnen en de originele vloer. Dit hebben we gedaan met behulp van Provincie Noord-Holland. De molenschuur met blokmaalderswoning heeft de Provinciale Monumentenstatus en de provincie heeft ons voorzien van advies. Ook heeft de Stichting subsidie ontvangen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De blokmaalderswoning is eind 2020 in gebruik genomen door de huurder van de molenschuur, Peter Kaldenbach die beiden als een geheel gehuurd heeft.

Het museum over de industriële hennepindustrie was in april bijna gereed, maar helaas konden wij vanwege corona onze deuren niet openen. We hebben de afrondende werkzaamheden toen stilgelegd. Gelukkig konden we op  zaterdag 26 september 2020 ons museum toch nog officieel openen samen met alle betrokkenen die het museum mogelijk hebben gemaakt. De presentatie is samengesteld in samenwerking met het Hash Marihuana & Hemp Museum uit Amsterdam. De presentatie geeft een beeld van de hennepverwerking in het verleden en heden. Daarnaast kunnen er in het winkeltje producten gekocht worden die van de hennepplant gemaakt worden. Door de coronamaatregelen was de dag alleen voor genodigden. Ondanks dit alles was het een gezellige dag en werkte het weer ook mee. Hoewel de dag vrijwel windstil begon stak aan het eind van de ochtend een windje op waardoor er ook nog geklopt kon worden. Ook werd er weer op het weefgetouw gewerkt. Helaas moesten wij onze deuren alweer snel sluiten en hebben wij en de mogelijke bezoekers in 2020 nog niet kunnen genieten van ons museum. Het is in ieder geval wel volledig klaar voor gebruik.

Normaal gesproken is molen De Paauw elke zaterdag geopend voor bezoek, maar dat was in 2020 lastig i.v.m. corona. We hebben wel elke week gedraaid en het volledige proces van hennepplant tot eindproduct weer volledig in kaart gebracht. Dit is nergens goed terug te vinden en staat ook niet goed omschreven in de boeken die wij erover konden vinden. Het was een uitdaging voor het molenteam om dit hele proces te herontdekken, maar het is wel gelukt. Volgend jaar kunnen de bezoekers van ons museum hopelijk genieten van de verhalen die ons molenteam te vertellen heeft over dit bijzondere proces.

Stichting Zaanse Pakhuizen is in gesprek met de Provincie Noord-Holland over het verlenen van de provinciale monumentenstatus voor het molengedeelte van De Paauw. De molenschuur met inpandige blokmaalderwoning heeft deze status al, naar de molen wordt nu ook gekeken.

Overzicht activiteiten 2019

In 2019 is Stichting Zaanse Pakhuizen het jaar gestart met een volledig nieuw bestuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat taken opnieuw verdeeld moesten worden en dat de werkzaamheden per bestuurder weer goed onder de loep genomen moesten worden. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Ekko Vermeulen – voorzitter
Marry van der Aar – secretaris
Edgar Zijlmans – penningmeester
Linette pielkenrood – huurderszaken
Daniel Didden – bouwzaken
Dave Bloemendaal – project manager
Pieter Kok – communicatie

Elk bestuurslid heeft specifieke taken in zijn/haar beheer en vormt met de rest van het bestuur ook de dagelijkse leiding over de stichting. Beslissingen worden altijd gezamenlijk genomen.

In 2019 hebben we na lang zoeken eindelijk een huurder gevonden voor de molenschuur van De Paauw. Dit was een moeizaam traject, omdat de molenschuur niet ideaal ingedeeld is voor mogelijke huurders en ook de voorzieningen zijn beperkt. Toch heeft Peter Kaldenbach besloten om zijn intrek te nemen in de molenschuur. Hij gaat daar piano’s en vleugels restaureren en verkopen met zijn bedrijf Kaldenbach piano’s & vleugels. Om dit mogelijk te maken heeft de Stichting wel een flinke investering moeten doen in de ruimte. De molenschuur is voorzien van isolatie, centrale verwarming, toiletten en een keuken. Ook de bijbehorende blokmaalderswoning moet nog volledig opgeknapt en gerestaureerd worden en voorzien worden van alle benodigde basisvoorzieningen. Peter is van plan de molenschuur voor zijn bedrijf te gaan gebruiken en de blokmaalderswoning als woning voor een van zijn medewerkers. Er is een huurovereenkomst getekend voor 10 jaar.

Het samenwerkingsverband met het Hemp Museum in Amsterdam is ook verder uitgebreid. In 2019 hebben we gezamenlijk een museum gerealiseerd in het molengedeelte van molen De Paauw over de industriële hennep industrie, de verwerking van hennep tot eindproducten en de hennep industrie in de Zaanstreek. Het Hemp Museum heeft grotendeels zorggedragen voor de collectie van het museum en de opzet. Stichting Zaanse Pakhuizen heeft ervoor gezorgd dat het museum nu een echt weefgetouw in bezit heeft, dit is in bruikleen gegeven door het Zaanse Molenmuseum die het weefgetouw in opslag hadden staan. Het museum zal begin 2020 opgeleverd worden en in gebruik worden genomen. Het idee is om entree te vragen voor het bezoek van het museum en de hennepklopmolen, die samen een geheel vormen.

De pakhuizen Waal, Maas en Schepel zijn opnieuw geteerd en er is onderhoud gepleegd. Er bevinden zich nu 5 huurders in de pakhuizen, 2 timmerwerkplaatsen, een klein museum, opslag en een bedrijfje wat meubels opknapt.

Pakhuis De Baars is in 2019 ook weer opnieuw geteerd. Verder is hier niets veranderd.

Overzicht activiteiten 2018

Tot en met september 2018 is Stichting Zaanse Pakhuizen vooral druk bezig geweest met het afbouwen van molen De Paauw te Nauerna. Vooral de reconstructie van de hennepklopinstallatie heeft veel tijd gevergd, aangezien er geen bestaande (voorbeeld) molens met hennepklopwerk meer zijn en de hennepklopinstallatie gereconstrueerd moest worden naar aanleiding van tekeningen uit het Groot Volkomen Moolenboek uit 1734. 

In september 2018 werd het molencomplex De Paauw officieel geopend door Professor Mr Pieter van Vollenhoven onder toeziend oog van burgemeester Jan Hamming. De herbouwde molen zal als demonstratie-hennepklopmolen gaan functioneren, een uniek molentype dat al meer dan een eeuw niet meer in Nederland voorkomt. Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenissen heeft de Stichting in samenwerking met anderen een prachtig, rijk geïllustreerd boek geschreven waarin de geschiedenis van de vroegere molen en de transformatie van een zeer vervallen molenschuur tot een uniek molencomplex, uitvoerig wordt beschreven.

Eind 2018 is de stichting ook gestart met het interieur van de molenschuur en blokmaalderswoning van De Paauw om het geheel  klaar te maken voor  toekomstig verhuur. Sinds eind 2018 vinden gesprekken plaats met verschillende kandidaten om de molenschuur en blokmaalderswoning te gaan huren.

In 2018 is ook een samenwerkingsverband opgezet tussen het Hemp Museum in Amsterdam en Stichting Zaanse Pakhuizen voor het oprichten van een museum in het voormalige oliehuis en het molengedeelte van De Paauw. In dit museum zal de geschiedenis van hennepverwerking in de Zaanstreek en, de hedendaagse industriële verwerking van hennep tot worden belicht.

Voor de pakhuizen Waal, Maas en Schepel in Wormer  is de oorspronkelijke loopbeun hersteld aan de zijde van De Zaan langs alledrie de pakhuizen, waardoor de pakhuizen beter bereikbaar zijn voor onze huurders. Via deze beun kunnen goederen makkelijk vervoerd worden naar de verschillende pakhuizen waardoor de bruikbaarheid voor huurders is vergroot. Dit heeft ook geleid tot een nieuwe huurder in De Schepel, het achterste pakhuis van de drie en het moeilijkst bereikbaar: hier bevindt  zich nu een meubelmakerij. Met deze laatste huurder erbij zijn alledrie de pakhuizen nu volledig verhuurd. 

In 2018 heeft ook een grote verschuiving plaatsgevonden binnen het bestuur van de Stichting. Vier zeer ervaren bestuursleden hebben hun posities ter beschikking gesteld aan jonge nieuwe enthousiastelingen. Naast deze wisseling is het bestuur uitgebreid met nieuwe leden waarmee voor de toekomst ook de aandacht voor verhuur en behoud zijn gewaarborgd. Deze verandering heeft (in erfgoedland) geleid tot het bijzondere feit dat de gemiddelde leeftijd van het bestuur is gedaald van 75 jaar naar 45 jaar.