Activiteiten

Overzicht activiteiten 2018

Tot en met september 2018 is Stichting Zaanse Pakhuizen vooral druk bezig geweest met het afbouwen van molen De Paauw te Nauerna. Vooral de reconstructie van de hennepklopinstallatie heeft veel tijd gevergd, aangezien er geen bestaande (voorbeeld) molens met hennepklopwerk meer zijn en de hennepklopinstallatie gereconstrueerd moest worden naar aanleiding van tekeningen uit het Groot Volkomen Moolenboek uit 1734. 

In september 2018 werd het molencomplex De Paauw officieel geopend door Professor Mr Pieter van Vollenhoven onder toeziend oog van burgemeester Jan Hamming. De herbouwde molen zal als demonstratie-hennepklopmolen gaan functioneren, een uniek molentype dat al meer dan een eeuw niet meer in Nederland voorkomt. Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenissen heeft de Stichting in samenwerking met anderen een prachtig, rijk geïllustreerd boek geschreven waarin de geschiedenis van de vroegere molen en de transformatie van een zeer vervallen molenschuur tot een uniek molencomplex, uitvoerig wordt beschreven.

Eind 2018 is de stichting ook gestart met het interieur van de molenschuur en blokmaalderswoning van De Paauw om het geheel  klaar te maken voor  toekomstig verhuur. Sinds eind 2018 vinden gesprekken plaats met verschillende kandidaten om de molenschuur en blokmaalderswoning te gaan huren.

In 2018 is ook een samenwerkingsverband opgezet tussen het Hemp Museum in Amsterdam en Stichting Zaanse Pakhuizen voor het oprichten van een museum in het voormalige oliehuis en het molengedeelte van De Paauw. In dit museum zal de geschiedenis van hennepverwerking in de Zaanstreek en, de hedendaagse industriële verwerking van hennep tot worden belicht.

Voor de pakhuizen Waal, Maas en Schepel in Wormer  is de oorspronkelijke loopbeun hersteld aan de zijde van De Zaan langs alledrie de pakhuizen, waardoor de pakhuizen beter bereikbaar zijn voor onze huurders. Via deze beun kunnen goederen makkelijk vervoerd worden naar de verschillende pakhuizen waardoor de bruikbaarheid voor huurders is vergroot. Dit heeft ook geleid tot een nieuwe huurder in De Schepel, het achterste pakhuis van de drie en het moeilijkst bereikbaar: hier bevindt  zich nu een meubelmakerij. Met deze laatste huurder erbij zijn alledrie de pakhuizen nu volledig verhuurd. 

In 2018 heeft ook een grote verschuiving plaatsgevonden binnen het bestuur van de Stichting. Vier zeer ervaren bestuursleden hebben hun posities ter beschikking gesteld aan jonge nieuwe enthousiastelingen. Naast deze wisseling is het bestuur uitgebreid met nieuwe leden waarmee voor de toekomst ook de aandacht voor verhuur en behoud zijn gewaarborgd. Deze verandering heeft (in erfgoedland) geleid tot het bijzondere feit dat de gemiddelde leeftijd van het bestuur is gedaald van 75 jaar naar 45 jaar.