Houtloods Hazepad Zaandijk

Hazepad

De voormalige dubbele droog-houtloods dateert in aanleg waarschijnlijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Waarschijnlijk is in het begin van de twintigste eeuw de tweede houtloods hieraan toegevoegd. Het golfplaten dak was oorspronkelijk bedekt met pannen.

De voormalige dubbele droog-houtloods is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering. Ook de intact gebleven houtconstructie in het achttiende-eeuwse gedeelte draagt hieraan bij. Het is een zeldzaamheid als één van de laatst bewaard gebleven droog-houtloodsen in Noord-Holland.

De voormalige dubbele droog-houtloods is van cultuur-historische waarde als zeldzaam geworden element uit de geschiedenis van de Zaanse houthandel.

De 18e eeuwse houtloodsen van het Hazepad in Zaandijk zijn een Provinciaal Monument.