ANBI

NAAM: STICHTING ZAANSE PAKHUIZEN
RSIN / fiscaal nummer ANBI:  8132.82.470

Contactgegevens:
Secretariaat
Schoonekampzoom 23
1541 XT Koog aan de Zaan

De Stichting is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). De bestuurders van onze stichting zijn (daarmee) onbezoldigd en trachten de doelstelling van de stichting te verwezenlijken door het in eigendom of beperkt zakelijk recht verwerven van onroerende zaken.