Bestemming De Baars

De Baars is een laat zeventiende-eeuws pakhuis, dat waarschijnlijk werd gebouwd voor de opslag van papier of vodden (de grondstof voor de papierfabricage). Later werd het pakhuis gebruikt voor de opslag van gerst en zaden voor de olieverwerkende industrie. Dit kunnen we concluderen uit de restanten die we terugvonden tijdens de restauratie. Op enkele plaatsen troffen we sporen aan van zaadkassen en aftappunten, alle duidelijk negentiende-eeuws. Het pakhuis werd dus niet als gerst- en zaadpakhuis gebouwd.

Thans is het pakhuis verhuurd en in gebruik als papieropslag.