Tag archieven: De Paauw

De Paauw

Het exacte bouwjaar van oliemolen De Pauw is niet bekend. Klaas Cornelisz. de Boer (1852-1936), burgemeester van Assendelft heeft in het verleden onderzoek naar de molens in zijn gemeente gedaan. Hij vond een transportakte uit het jaar 1676, waarin De Pauw voor het eerst werd beschreven. Daarin werd vermeld dat op 5 mei 1676 Dirk Cornelisz. Veen uit Westzaan de molen met bijbehorend erf voor een bedrag van ƒ 2.950,- van Jan Willemsz. Keessen kocht. In de meer dan tweehonderd jaar dat de molen heeft bestaan is deze vele malen in andere handen overgegaan. Lees verder De Paauw